INICI DE LA TEMPORADA!

Em plau informar, que gràcies a la col·laboració de tots els nostres padrins, la temporada 2016-2017 s'ha iniciat.
Per a poder disposar de collita la propera primavera, el dia 4 de juliol es va dur a terme la primera llaurada de la terra, cosa que suposa que els camps no necessitaran cap tractament fins a l'hivern. En aquell moment es procedirà al que en diuen "esporgar i repretar la rama", que bàsicament equivaldria a la poda de l'arbre i recull i crema de les branques tallades.
A continuació podeu veure alguna fotografia actual dels camps de cirerers.